Psychologia księgowych

2133

Psychologia księgowych

Rachunkowość, podobnie jak większość innych zawodów, przyciąga określony typ ludzi, których osobowość i zainteresowania odpowiadają charakterowi tej pracy. Rzeczywiście, księgowi – tak jak większość finansistów – zdają się przystawać do pewnego wzorca zachowań i osobowo- ści. Stereotyp księgowego jako osoby starannej, dokładnej i powściągliwej istotnie znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Choć osoba taka bywa obiektem wielu żartów, chyba nie chcielibyśmy księgowego o innym charakterze? Testy kliniczne pokazują, że istotnie istnieją określone cechy osobowości predystynujące nas do różnych zawodów. Na przykład, najbardziej znana miara osobowości, wyznacznik typów Myers-Briggs, charakteryzuje „księgowego” w następujący sposób:

Psychologia księgowych

Dobry materiał na księgowego