Rajd przed świtem

771

Rajd przed świtem (slang)

Wojskowa analogia dla sposobu ogłoszenia oferty przejęcia przedsiębiorstwa. Podana nagle, bez ostrzeżenia, aby uniemożliwić zarządowi firmy przejmowanej podejmowanie jakichkolwiek działań niekorzystnych dla nabywcy, takich jak trująca piguł- ka (każda transakcja, która skutkuje spadkiem atrakcyjności przedsiębiorstwa dla nabywcy).