Racjonowanie kapitału

1833

Racjonowanie kapitału (limitowanie środków finansowych na nakłady inwestycyjne)

Określony w budżecie finansowym lub przez rynek kapitałowy limit środków przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne. „Miękkie” racjonowanie kapitału to wewnętrznie narzucony przez firmę limit jej wydatków. Następuje ono w duchu zarządzania finansowego i kontroli, np. w dużych zdecentralizowanych przedsiębiorstwach, by zaszczepić dyscyplinę zapobiegającą nadmiernym wydatkom. „Twarde” racjonowanie jest uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi – jak np. warunkami umowy kredytowej. Teoretycznie na idealnych rynkach kapitałowych firmy nie muszą stosować racjonowania kapitału, ponieważ każdy opłacalny projekt (czyli przedstawiający pozytywną wartość bieżącą netto po koszcie utraconych korzyści kapitału) może zostać sfinansowany.