Realizacja transakcji i realizacja zysków

922

Realizacja transakcji (handel na rynku giełdowym)

Doprowadzenie sprzedającego i kupującego akcje do sfinalizowania transakcji. Sprzedający wystawiają pewną cenę, a kupujący proponują pewną cenę. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie ceny, nie dojdzie do transakcji. Jedna wspólna cena na rynkach płynnych ma na celu ustalenie ceny „na rynku”, czyli sprzedający, jak i  kupujący przyjmują cenę najczęściej występującą w momencie pożądanej transakcji. Realizacja opisuje proces porozumienia tych dwóch stron.

Realizacja zysków (na giełdzie)

Sprzedaż akcji w momencie, w którym osiągną docelowy kurs. Realizacja zysków odzwierciedla filozofię „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Zatem lepiej jest wyjść, kiedy jest się jeszcze trochę do przodu, niż czekać w nadziei na większy zysk.

Realizacja zysków