Tweedie Sir David

1369

Tweedie Sir David

Przewodniczący Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jako urodzony w Szkocji obywatel Wielkiej Brytanii, Tweedie kieruje się długą tradycją zakorzenionej w szkockim narodzie pasji dla sztuki rachunkowości (obok bankowości – patrz Szkocka tradycja bankowości). Na dzień dzisiejszy, jest on największą osobistością świata rachunkowości, dzięki swojej wizji i przywódczej roli w działaniach na rzecz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Tweedie Sir David