Rozdzielenie pozycji należących do różnych okresów

1346

Rozdzielenie pozycji należących do różnych okresów

Data oznaczająca koniec okresu obrotowego. Przed zamknięciem ksiąg szczególną uwagę zwraca się na uwzględnienie wszelkich zdarzeń księgowych należących do danego okresu, w razie potrzeby stosując – zgodnie z zasadą memoriałową – rozliczenia międzyokresowe. Jednocześnie należy dopilnować, by transakcje następujące po końcu okresu nie zostały uwzględnione w okresie poprzednim. Przenoszenie poszczególnych transakcji z jednego okresu do drugiego jest jednym ze sposobów upiększania wyników.

Przykładowo, manipulując ujmowaniem przychodu w ramach rozdzialania pozycji z różnych okresów można zwiększyć kwotę zysku. Przykłady znaleźć można w aktach amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Cases from the SEC Files), autorzy Cullinan i Wright (2003, s. 62–63):

Zabawy z rozdzielaniem pozycji należących do różnych

Rozdzielenie pozycji należących do różnych okresów