Niezadeklarowany dochód

1516

Niezadeklarowany dochód

Najpowszechniejsza forma uchylania się od zobowiązań podatkowych – sztuczne (i oczywiście niezgodne z prawem) zmniejszenie dochodu do opodatkowania w celu zapłacenia mniejszego podatku (czyli tzw. grzech pominięcia). Inną metodą jest zawyżenie kosztów uzyskania przychodu (tzw. grzech popełnienia). W szczególności transakcje gotówkowe, jako niepozostawiające śladu rewizyjnego, stwarzają pokusę pominięcia w zgłaszanych dochodach. O rety, zapomniałem!