Scenariusz „co, jeśli”

1078

Scenariusz „co, jeśli” (żargon)

Narzędzie planowania finansowego bądź inwestycji, które szacuje wyniki firmy, biorąc pod uwagę rozmaite założenia. Dlatego też pytamy: „Co stałoby się, gdyby sprzedaż spadła o 15%, jaki miałoby to wpływ na zyski lub przepływy pienięż- ne…?”. Ćwiczenie to jest przydatnym sposobem oceny ryzyka handlowego i jest ono możliwe przy użyciu skutecznych narzędzi modelowania finansowego (arkusze kalkulacyjne).

Scenariusz „co, jeśli”