Samoubezpieczenie

1751

Samoubezpieczenie

Stosunek do zarządzania ryzykiem, gdy rezygnuje się z ubezpieczenia przez stronę trzecią i zastępuje się je aktuarialnie wyliczoną sumą pieniędzy, aby mieć zabezpieczenie na wypadek przyszłej straty. Może to również polegać na zapłacie ubezpieczycielowi składki ubezpieczenia ryzyka własnego. Samoubezpieczenie może także polegać na „życiu z ryzykiem”. Przykładem tego jest częste stosowanie „udziału własnego” w wielu polisach ubezpieczeniowych, w których ubezpieczony zgadza się na pokrycie strat do pewnego poziomu.