Sezon zysków (żargon z Wall Street)

1699

Sezon zysków (żargon z Wall Street)

Okres, w którym duże spółki publiczne ogłaszają swoje kwartalne i roczne wyniki, z podaniem wartości zysku na jedną akcję. Choć wyniki zazwyczaj nie są dużym zaskoczeniem (patrz ujawnianie wybranych informacji analitykom giełdowym) i zwykle już wcześniej odzwierciedlone są w cenie akcji (patrz hipoteza rynku efektywnego), sezon zysków jest nadal okresem z niecierpliwością oczekiwanym na rynkach kapitałowych.

Sezon zysków (żargon z Wall Street)