Schronienia podatkowe

1619

Schronienia podatkowe

Wszelkie dopuszczalne metody zmniejszenia dochodu do opodatkowania poprzez inwestowanie w pewne określone rodzaje działalności. Schronienia podatkowe są zazwyczaj tworzone przez rząd w ramach polityki podatkowej, w celu zapewnienia bodźca do pewnych inwestycji. Na przykład osoby fizyczne odkładające pieniądze w funduszach emerytalnych często mają prawo do odliczenia części wpłacanych kwot od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Patrz też luki w prawie podatkowym.

Schronienia podatkowe