Zobowiązanie odroczone

1381

Zobowiązanie odroczone

Pozycja zobowiązań bilansowych odzwierciedlająca pieniężną płatność, której termin nie jest jeszcze ustalony. Typowym przykładem może być tutaj odroczony podatek dochodowy. Porównaj z przychodami przyszłych okresów, które stanowią zbliżoną pozycję, odzwierciedlającą wpływy pieniężne otrzymane z góry – czyli zanim zostały wypracowane przychody