Spacek Leonard

1390

Spacek Leonard (1908–2000)

Od 1947 do 1963 szef należącej wówczas do Wielkiej Piątki firmy Arthur Andersen, który trwale zapisał się w galerii sław rachunkowości. Jako zdeklarowany zwolennik reform dążących do udoskonalenia księgowości i standardów rachunkowości, był silnym liderem w amerykań- skiej organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych rewidentów. Jego wizja biegłych rewidentów jako obrońców interesu publicznego uczyniła z niego prawdziwego męża stanu. Po upadku Enronu społeczeństwo amerykańskie odczuło dotkliwy brak wartości, których Spacek bronił.

Spacek Leonard