Płatność w naturze

2737

Płatność w naturze

Rozliczenie transakcji w aktywach innych, niż środki pieniężne. Przykładowo, zamiast gotówkowej inwestycji w nową spółkę, można wnieść do niej aport w postaci aktywów (np. nieruchomości lub urządzenia) w zamian za prawo własności akcji. Zobowiązania pomiędzy tymi samymi stronami mogą być skompensowane, co skutkuje rozliczeniem zadłużenia obu stron. Choć płatności w naturze mają sens z komercyjnego punktu widzenia (np. przez oszczędność kosztów transakcyjnych związanych z zamianą aktywów na gotówkę) wiążą się z nimi pewne problemy w zakresie wyceny. Ponieważ nie ma w ich przypadku kosztu historycznego, płatności w naturze należy ujmować w wartości godziwej. W przypadku większości transakcji na warunkach rynkowych, płatności w naturze są raczej rzadkie, ponieważ strony trzecie zwykle wolą rozliczać się w gotówce.