Sporządzenie zestawienia obrotów

1429

Sporządzenie zestawienia obrotów (w żargonie ‘narysować sprawozdanie’)

Przygotować sprawozdanie finansowe na potrzeby zewnętrznych użytkowników na podstawie istniejących zapisów księgowych. Proces ten obejmuje zamknięcie ksiąg, czyli sporządzenie wstępnego zestawienia obrotów i sald (obrotówki), wprowadzenie korekt, sporządzenie rozszerzonego zestawienia obrotów i sald, a następnie podsumowanie sald w sprawozdaniu finansowym (patrz cykl obrachunkowy). Idea „rysowania” kont (ang. „draw up” oznacza ‘rysowanie’/‘szkicowanie’) oddaje aspekt „portretowania” sytuacji finansowej, niewykluczone że z pewnym elementem kreatywnym.

Sporządzić sprawozdanie finansowe