Taktyki obronne

1137

Taktyki obronne

Działanie w ramach gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, dzięki któremu zarząd spółki poszukuje sposobów na uniknięcie przejęcia przedsiębiorstwa. Niektóre z powszechnie stosowanych taktyk (w żargonie bankowym) to:

Taktyki obronne

Te posunięcia są w najlepszym razie legalnym sposobem na maksymalizację cen udziałów dla udziałowców; w najgorszym nie są niczym więcej niż próbą zachowania stanowisk przez aktualny zarząd (ponieważ firma przejmująca sugeruje, że „potrafi lepiej zarządzać przedsiębiorstwem niż obecny zarząd”). Chociaż opracowanie taktyk obronnych może oznaczać sowite honoraria dla doradzają- cych bankowców inwestycyjnych, to jednak przede wszystkim stanowi kwestię z zakresu nadzoru właścicielskiego. Ostatecznym wyznacznikiem tego, kto posiada firmę, powinien być najlepszy interes udziałowców. Pod tym względem najbardziej skuteczną taktyką obronną jest podwyższenie wyników przedsiębiorstwa tak, że wysoka cena akcji wymusza ofertę wyższą od ceny rynkowej.