Pętla kredytowa

1004

Sytuacja, w której osoby nigdy nie wychodzą z zadłużenia, ponieważ odsetki czy też (w przypadku osób uzależnionych od zakupów w „sklepie przyzakładowym”) wartość zobowiązań narasta szybciej niż zdolność spłaty. Zgodnie z efektem kapitalizacji podstawa kredytowa rośnie zawsze, kiedy część oprocentowania nie zostaje spłacona. Podczas gdy uzależ- nienie kredytowe występuje stosunkowo rzadko w cywilizowanych społeczeń- stwach (zawsze można ratować się ucieczką, ogłaszając bankructwo), jego odpowiednik może pojawić się wtedy, kiedy konsumenci popełniają błędy podczas zarządzania własnymi finansami.

Pętla kredytowa