Ujawnienia dotyczące zmiany biegłego rewidenta

1308

Ujawnienia dotyczące zmiany biegłego rewidenta

Informacje podawane przez firmę w przypadku zmiany biegłego rewidenta, w celu potwierdzenia, że zmiana nie była spowodowana kwestiami sprawozdawczości finansowej, lecz raczej konkurencyjnością lub ceną usług. Informacje podawane w ramach takich ujawnień obejmować mogą różnice zdań, nierozstrzygnięte kwestie oraz konsultacje. Ponieważ zmiana biegłego rewidenta może być sygnałem ostrzegawczym, użytkownicy sprawozdań finansowych chcą znać jej powody.