Trzy kryteria oceny przedsiębiorstw

1703

Trzy kryteria oceny przedsiębiorstw

Wyższy stopień odpowiedzialności, mający zastosowanie w przypadku podmiotów o zasięgu światowym. Strony materialnie zainteresowane działalnością takich przedsiębiorstw, oczekują satysfakcjonujących wyników w trzech następujących dziedzinach:

  1. wyniki finansowe,
  2. odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  3. odpowiedzialność społeczna/etyczna.

Dla wielu przedsiębiorstw przyjęcie tych kryteriów stanowić może głównie kwestię kreowania publicznego wizerunku. Istnieją jednak również firmy, dla których spełnianie powinności nie tylko wobec akcjonariuszy, ale także wobec społeczności i środowiska, jest rzeczą naprawdę istotną. Przedsiębiorstwa traktujące te zagadnienia najpoważ- niej poddają powyższe trzy kryteria oceny badaniu, co ma służyć umacnianiu reputacji. Choć z pozoru wydaje się to godne pochwały, trzy kryteria oceny mogą rozmydlić cele przedsiębiorstwa w sposób analogiczny, jak rozdźwięk pomiędzy modelem skupiają- cym się na interesach akcjonariuszy, a modelem uwzględniającym interesy stron materialnie zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa.

kryteria oceny przedsiębiorstw