Ubruttowienie

1653

Ubruttowienie

Korekta wynagrodzenia zapewniająca określoną pensję netto po podatkach dochodowych i płatnościach na ubezpieczenie społeczne. Praktyka na różnych rynkach jest różna, w zależności od obciążeń podatkowych i siły negocjacyjnej stron. Na większości rynków pracy, normą jest prezentacja pensji przed opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym. Jeśli po tych odliczeniach wynagrodzenie na rękę nie jest wystarczające, pracownik będzie próbował wynegocjować podwyżkę. Na innych rynkach, pracownicy zaczynają od docelowego wynagrodzenia na rękę i próbują sami dojść do kwoty brutto. Ubruttowienie może również dotyczyć rentowności papierów wartościowych. Patrz równoważna podstawa podatkowa.