Wypłaty właściciela

1384

Wypłaty właściciela

Podjęcie przez właściciela pieniędzy lub wycofanie aktywów z jednoosobowej firmy lub spółki osobowej. Wypłaty właściciela odnotowuje się po stronie Debet na koncie kapitału właściciela, co odzwierciedla zmniejszenie kapitału własnego. Często użyteczne jest utworzenie dla wypłat właścicieli odrębnego konta, aby łatwiej było ustalić łączną wartość wypłat za dany okres obrotowy. Patrz również dywidendy.