Układ kosztów (poziomy i pionowy)

1912

Układ kosztów (poziomy i pionowy)

Rachunek zysków i strat jest typowo przedstawiany w postaci jednej kolumny (układ „pionowy”). Niektóre kraje UE (np. Hiszpania) stosują alternatywny format „poziomy”, w którym koszty, jako zapisy po stronie winien, znajdują się po stronie lewej, a przychody, jako zapisy po stronie ma – po stronie prawej, podczas gdy kwota zysku lub straty bilansuje obie kolumny.

Układ kosztów