Przepływy pieniężne

1454

Przepływy pieniężne

Szeroki ogólny termin, który w zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Na przykład, może odnosić się do wpływów z inkasa należności („musimy przyspieszyć nasze przepływy/wpływy pieniężne”). Może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej działalności („nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dobre w tym miesiącu”). Może też oznaczać zmiany sald na rachunkach bankowych za dany okres czasu („wpłaty były wyższe od wypłat od kwotę USD”). Nieprecyzyjność terminu „przepływy pieniężne” jest skutkiem różnych metod ich liczenia. Klasycznym błędem jest przyjęcie, że same zyski wygenerują odpowiadające im kwoty przypływów pieniężnych. Ponieważ konta kapitału obrotowego albo angażują, albo uwalniają gotówkę, przepływ funduszy wygenerowanych w ramach rentownej działalności niekoniecznie odpowiada przepływowi środków pieniężnych. Przedsiębiorstwom w fazie gwałtownego wzrostu chronicznie brakuje gotówki. Najbardziej typowym znaczeniem terminu „przepływy pieniężne” jest pozycja, którą księgowi kalkulują jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Z właściwą sobie precyzją, księgowi rozpatrują przepływy pieniężne w kontekście rachunku przepływów pieniężnych, który wyodrębnia przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Przepływy pieniężne