Ustalanie ceny metodą rozsądnej marży („koszt plus”)

1699

Ustalanie ceny metodą rozsądnej marży („koszt plus”)

Ustalanie ceny produktu lub usługi na poziomie gwarantującym pokrycie kosztów dostawcy, co daje pewność wypracowania określonej marży zysku. Metoda ta może być stosowana w przypadku umowy o wykonanie projektu lub w przypadku świadczenia specjalistycznych usług – czyli wówczas, gdy ani nabywca, ani dostawca nie są w stanie oszacować wymaganego nakładu pracy (nabywca musi mieć jednak wystarczające zaufanie do uczciwości dostawcy i zaakceptować ryzyko, że ostateczna faktura będzie wysoka). Wyznaczanie ceny metodą rozsądnej marży stosuje się również w przypadku produktów niestandardowych, gdzie nabywca nie ma innego wyjścia, jak tylko zdać się na cenę określoną przez sprzedawcę. Kluczowym elementem niezbędnym przy stosowaniu tej metody jest rachunek kosztów, rzetelnie odzwierciedlający faktyczne koszty danego produktu lub usługi.