Wartość podatkowa

1462

Wartość podatkowa

Wartość danego składnika aktywów dla celów podatku dochodowego lub majątkowego, ustalona zgodnie z wymogami odnośnych władz podatkowych. W przypadku podatku majątkowego wartość podatkowa jest zazwyczaj wartością z wyceny (wymiarem). Wartości aktywów mogą być również istotne dla celów podatku dochodowego. Przykładowo, wartość księgowa netto środków trwałych amortyzowanych według standardów rachunkowości, może różnić się od niewykorzystanej amortyzacji podatkowej, czyli kwoty, jaka pozostaje jeszcze do odpisania według uregulowań podatkowych.