Weryfikacja jakości badania (wewnętrzna)

1535

Weryfikacja jakości badania (wewnętrzna)

Forma regulacji wewnętrznej, zgodnie z którą biegli rewidenci oceniają pracę swoich kolegów w celu wykrycia niedociągnięć, przedstawienia sugestii, czy po prostu potwierdzenia zgodności z planem badania. Dzięki zawodowemu poczuciu honoru, ocena dokonywana przez kolegów może być silnym bodźcem do dobrego wywiązania się z obowiązków. Tym niemniej, ponieważ kolega jest na tej samej „łódce”, może występować tendencja do wielkoduszności. Zobacz także analiza wewnętrzna.

Weryfikacja trafności oszacowań księgowych, ujawnianie

Okresowe ujawnianie, w jakim stopniu oszacowania księgowe okazały się z upływem czasu trafne. Ponieważ ujawnianie takie zapewnia przejrzystość osiągnięć kierownictwa, jest ono dla kierownictwa bodźcem do większej staranności w dokonywaniu oszacowań. Weryfikacja trafności oszacowań jest skutkiem reform związanych z rachunkowością opartą na wartości godziwej, która w znacznym stopniu bazuje na oszacowaniach księgowych.