Prowizje, rozliczanie

1415

Prowizje, rozliczanie

Prowizja to dochód uzależniony od realizacji określonej transakcji – jej klasycznym przykładem jest prowizja od dokonanej sprzedaży. Rozwiązanie takie wynika częściowo ze względów motywacyjnych („jeśli chcesz zarobić, to sprzedawaj”), a częściowo z pobudek finansowych („będziemy mogli zapłacić, jak sami zarobimy.”). Kwestią księgową związaną z rozliczaniem prowizji jest sposób i moment ujmowania przychodu, wiążący się z ustaleniem, czy sprzedaż faktycznie miała miejsce. Strona pobierająca prowizję może ulec pokusie zawy- żenia sprzedaży przez tzw. zapychanie kanałów lub rozluźnienie warunków kredytowych (dlatego wypłatę prowizji można uzależnić od wpływu gotówki za daną transakcję). Innym problemem księgowym związanym z rozliczaniem prowisji jest przypadek, gdy jest to faktycznie ukryta łapówka. Zobacz także Schmiergelder.