Wykorzystanie informacji niejawnych

1164

Wykorzystanie informacji niejawnych

Wiedza, jaką posiadają menedżerowie i dyrektorzy na temat istotnych zdarzeń mających wpływ na przyszłe wyniki spółki. Wiedza ta może zostać wykorzystana do osiągnięcia zysków na handlu akcjami spółki. (Jeżeli ktoś zatrudniony w  spółce ma pewność co do kondycji firmy, to kupi akcje nawet bez niejawnych informacji). Problem asymetrii informacyjnej sugeruje, że taka wiedza jest zamknięta w spółkach prywatnych udziałowców. Jednakże w przypadku spółek z publicznym akcjonariatem hipoteza rynku efektywnego w swojej zdecydowanej wersji sugeruje, że ceny akcji na giełdzie są odzwierciedleniem wewnętrznych niejawnych informacji. W  przypadku giełd działających w  oparciu o  właściwe regulacje wykorzystywanie przez menedżerów i dyrektorów wewnętrznych niejawnych informacji dla własnych korzyści inwestycyjnych jest nielegalne, gdyż byłaby to nieuczciwa przewaga nad akcjonariuszami z zewnątrz.

Wykorzystanie informacji niejawnych

niejawny handel