Wyjście

1097

Wyjście (żargon)

Spodziewany sposób, w jaki inwestor (inwestujący w kapitał wysokiego ryzyka) może zlikwidować inwestycję kapitałową i, jeśli dobrze pójdzie, osiągnąć zysk poprzez zyski kapitałowe. Najważ- niejsza kwestia związana z  wyjściem dotyczy tymczasowej, pomostowej roli takich inwestorów. Z założenia chcą oni odzyskać pieniądze w określonym przedziale czasu, powiedzmy 4–6 lat. Tymczasem będą dążyli do realizacji jakiegoś celu biznesowego (np. rozwoju działalności, reorganizacji) tworzącego wartość dla akcjonariuszy. Do popularnych strategii wyjścia dla inwestora typu private equity należą:

  • wprowadzenie na giełdę w ramach pierwotnej oferty publicznej,
  • zakup udziałów przez inwestora strategicznego lub inwestora instytucjonalnego,
  • wykup menedżerski.

Posiadanie planu wyjścia jest bardzo ważne dla inwestorów typu private equity, ponieważ dywidendy wypłacane są rzadko, a dla ich akcji nie ma rynków płynnych. Pojęcie wyjścia oraz wartości wyjściowej jest bliskie ocenie pożyczkodawcy możliwości obsługi długu: należy ilościowo określić sposób i czas, dzięki któ- rym transakcja osiągnie swoje początkowe cele.