Wystarczająca pewność (biegłego rewidenta)

1595

Wystarczająca pewność (biegłego rewidenta)

Kluczowe oświadczenie stanowiące część zakresu gwarancji biegłego rewidenta i określające stopień, w jakim użytkownicy sprawozdania finansowego mogą traktować zbadane sprawozdanie finansowe jako rzetelne. Sformułowanie „wystarczająca pewność” nie jest jednoznaczne, ale jego ogólnikowość jest całkowicie zamierzona. Oznacza ona, że czytelnik nie może wymagać gwarancji stuprocentowej pewności, choć może założyć „wysoki stopień dokładności” badania i brak istotnych błędów w sprawozdaniu finansowym. Co z kolei oznacza „wysoki stopień dokładności”? Ostatecznym i jedynym sposobem rozstrzygnięcia wątpliwości w konkretnych sytuacjach jest skierowanie sprawy do sądu.