Zasada zrozumiałości

2187

Zasada zrozumiałości

Jedna z zasad rachunkowości, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe powinno być na tyle jasne i proste, aby mogła je zrozumieć większość użytkowników. Cel ten jest rzeczą dość oczywistą, ponieważ użyteczność sprawozdania finansowego zależy od tego, czy są one zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika. W praktyce często się o tym zapomina, szczególnie jeżeli w grę wchodzi duża złożoność, a do sprawozdań wkradnie się żargon techniczny. Patrz również propagowanie zrozumiałego języka.