Zaangażowanie w walucie zagranicznej

1073

Zaangażowanie w walucie zagranicznej

Kiedy zmienia się względna wartość walut, a tak się często dzieje przy płynnych kursach walutowych, pojawia się zysk lub strata z tytułu ich posiadania, licząc z perspektywy określonej waluty. Kiedy waluta zagraniczna jest odkupiona lub sprzedana (tj. pozycja w  walucie zagranicznej jest zamykana), zysk lub strata z  jej posiadania zostają zrealizowane, czyli zamienione na gotówkę. Zatem wszystkie transakcje w walutach zagranicznych są z definicji „zrealizowane”. (Zapewne istnieje niezrealizowany komponent przez krótki okres między zamówieniem dostawy a  rozliczeniem). Ważne jest rozróżnienie transakcji w  walucie zagranicznej, kiedy następuje faktyczna wymiana, oraz przeliczenia transakcji lub pozycji walutowej. Ta pierwsza jest zdarzeniem ekonomicznym, a to drugie jest czynnością pomiarowo-księgową wskazującą, ile dana pozycja jest warta w innej walucie.