Fundusz powierniczy

1533

Fundusz powierniczy – narzędzie służące do stworzenia portfela inwestycji, które z kolei znajdują się w posiadaniu mniejszych, indywidualnych inwestorów detalicznych.

Fundusze powiernicze są funduszami otwartymi w tym sensie, że rosną i maleją stosownie do popytu na ich akcje. Fundusze powiernicze łączą oszczędności drobnych inwestorów, których nie stać na analizy przy doborze akcji ani na samodzielną dywersyfikację. Ich popularność jako formy alokacji oszczędności emerytalnych wynika z szeregu motywów: nadszarpnięte zaufanie do państwowych funduszy emerytalnych, wysoka stopa oszczędności wśród starzejącej się ludności, oraz – szczególnie w Stanach Zjednoczonych – lepsze poinformowanie detalicznych inwestorów, szukających korzystniejszych zwrotów niż te zapewniane przez tradycyjne narzędzia, takie jak konta oszczędnościowe czy obligacje. Instytucje finansowe często wykorzystują swoje umiejętności zarządzania aktywami oraz kanały dystrybucji celem wygenerowania opłat od działalności funduszy powierniczych.