Zestawienie obrotów i sald (Obrotówka)

3163

Zestawienie obrotów i sald (Obrotówka)

Wykaz zawierający podsumowanie sald (lub obrotów) poszczególnych kont (takich jak konta należ- ności lub zobowiązań), sporządzany w celach bilansowych. Zestawienia obrotów i sald są niejako „roboczymi księgami”, kontrolującymi poprawność informacji finansowych rejestrowanych w trakcie prowadzenia działalności. W przypadku należności lub zobowią- zań można sporządzić analizę terminową kont, aby ocenić stopień ich obrotowości.