Zestawienie informacji finasowych (przez firmy księgowe)

1444

Zestawienie informacji finasowych (przez firmy księgowe)

Świadczona na rzecz małych przedsiębiorstw usługa polegająca na sporządzeniu lub ocenie sprawozdania finansowego, często dla celów podatkowych. Usługa taka, wykonana przez księgowego z firmy badającej sprawozdania finansowe lub z biura usług księgowych, jest pewnym uwiarygodnieniem sprawozdawczości. Tym niemniej, nie gwarantuje ona rzetelności sprawozdania, ani jego zgodności ze standardami rachunkowości, o czym zazwyczaj uprzedza się czytelników. Zestawienie informacji finansowych jest jeszcze mniej godne zaufania, niż przegląd księgowy (któremu z kolei daleko do badania sprawodzania przez biegłego rewidenta). Jednak w porównaniu do braku zaangażowania żadnej strony trzeciej, pokrzepiające jest wiedzieć, że zawodowiec chociaż spojrzał na liczby (jest to tzw. pociecha przez skojarzenie). Zestawienia informacji finansowych są popularne w krajach o anglosaskiej tradycji księgowej, gdzie rewidentom pozostawia się więcej do własnego uznania. Są one atrakcyjne dla klientów ze względu na niższą cenę – lecz użytkownicy powinni pamiętać, że „tyle się dostaje, za ile się zapłaciło.”