Złota akcja

791

Złota akcja

Posiadający specjalne prawa i przywileje udział w kapitale własnym przedsiębiorstwa (najczęściej w postaci akcji uprzywilejowanych), niejednokrotnie nabyty po obniżonej cenie. Posiadaczem takiej akcji jest często państwo, zatrzymujące dla siebie udział w sprywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym w celu upewnienia się, czy prywatni inwestorzy wywiązują się ze złożonych uprzednio obietnic. Co więcej, jeżeli przedsiębiorstwo zacznie dobrze prosperować, złotą akcję można odsprzedać, realizując zysk kapitałowy