Zlecenie „zapobiegania stratom”

916

Zlecenie „zapobiegania stratom”

Stałe zlecenie sprzedaży papieru wartościowego po cenie rynkowej w sytuacji, gdy cena ta osiąga wcześniej ustalony pułap. W ten sposób, choć nie można zupełnie wykluczyć straty, jest ona przynajmniej ograniczona (jak w  tradycyjnym powiedzonku: „pierwsza strata jest zawsze najlepsza”).

Zlecenie zapobiegania stratom