Zmęczenie kontrolą

1451

Zmęczenie kontrolą

Wynikająca z natury ludzkiej tendencja do ignorowania, nieszanowania lub nawet „podkopywania” mechanizmów kontroli wewnętrznej. Powodem takiego postępowania może być uznanie systemów kontroli za niepotrzebny kłopot, dążenie do wydajności operacyjnej kosztem bezpieczeństwa lub, w najgorszym przypadku, niezrozumienie zasad działania mechanizmów kontrolnych. Zmęczenie kontrolą jest szczególnie kuszące w przypadku systemów komputerowych, ponieważ ludzie nie chcą być niewolnikami bezosobowych sił.

Zmęczenie kontrolą