Zmiana biegłego rewidenta

1438

Zmiana biegłego rewidenta

Okresowa zmiana biegłego rewidenta po ustalonym okresie np. 5 lat, w celu zapobieżenia wytworzeniu się nadmiernej zażyłości pomiędzy stronami i ewentualnej utracie niezależności. W niektórych krajach (np. w przypadku banków w Kanadzie) procedura taka jest obowiązkowa. I choć sama idea ma swoje dobre strony (jak „świeże spojrzenie”, zmniejszenie zagrożenia dla niezależności rewidenta itp.), istnieją również gorsze strony (wyższe opłaty za badanie sprawozdań i wyższe ryzyko wyrażenia niewłaściwej opinii, ponieważ nowy rewident musi od początku zapoznawać się z firmą). Co więcej, osoby z zewnątrz mogą postrzegać zmianę biegłego rewidenta jako znak ostrzegawczy, sygnalizujący, że coś jest nie tak. Jak okazało się w przypadku firmy Parmalat, która zgodnie z włoskim prawem zmieniała biegłego rewidenta „maksimum po 3 latach lub trzech kolejnych badaniach”, zmiana taka niekoniecznie eliminuje ryzyko nieskuteczności audytu.