Zrzeczenie się wyrażenia opinii z badania sprawozdania finansowego

1505

Zrzeczenie się wyrażenia opinii z badania sprawozdania finansowego

Niestandardowa opinia biegłego rewidenta z badania, stwierdzająca, że z powodu poważnego ograniczenia zakresu badania sprawozdania finansowego, nie jest on w stanie wyrazić opinii dotyczącej rzetelności sprawozdania i/ lub jego zgodności ze standardami rachunkowości. Porównaj z opinią biegłego rewidenta z zastrzeżeniami i opinią negatywną. Zrzeczenie się wyrażenia opinii jest dość rzadko spotykane, ponieważ biegli rewidenci raczej nie przystępują do badania nie mając uzasadnionej pewności, że będą w stanie je skończyć. Zdarza się jednak, że w trakcie badania pojawiają się okoliczności uniemożliwiające jego dokończenie (np. ograniczenia podróży uniemożliwiające przeprowadzenie badania na miejscu).