Sprzedaj w maju i baju, baju

1079

Sprzedaj w maju i baju, baju (powiedzenie maklera giełdowego)

Powiedzonko, które mówi, że nie warto obracać papierami, gdy rynki są spokojne. Pojawiający się wówczas brak płynności może utrudnić odkrycie ceny rynkowej i  wywołać nadmierną wrażliwość cen na zmiany. W związku z tym inwestowanie podczas letnich wakacji to nie jest najlepszy pomysł. Jest w nim również zawarta sugestia, że nikt nie będzie miał prawdziwych wakacji, jeśli jednocześnie będzie się niepokoił swoją sytuacją finansową. Wreszcie powiedzonko wskazuje na immanentną cechę rynku – sezonowość. Większość z tego to przesądy. Mogło ono zawierać pewną mądrość w czasach, które już odeszły, jednak stanie z boku nie jest moż- liwe w  dzisiejszym nadaktywnym świecie. Co więcej, efektywne i  racjonalne rynki przewidziałyby każdy istotniejszy trend sezonowy i odpowiednio wcze- śniej uwzględniłyby w wycenach to zjawisko.