Zwrot na inwestycji

1185

Zwrot na inwestycji

Zysk wypracowany na różnych inwestycjach w  określonym czasie. Zwroty są mierzone zarówno wysokością zysku (np. wartość otrzymanej dywidendy, odsetek), jak i okresowym przyrostem wartości inwestycji w porównaniu do pierwotnej kwoty zainwestowanego kapitału. W kolejnych okresach zwroty na inwestycjach mogą się różnić ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, jak i warunki instrumentu finansowego. W dłuższym czasie można wyznaczyć linię regresji do średniej, któ- ra zazwyczaj pokazuje określony wzorzec zmian. Najbardziej charakterystycznym jest korelacja wyższych średnich zwrotów z wyższą zmiennością poziomu zwrotów. Ponieważ inwestorzy mniej cenią sobie ryzykowne inwestycje niż bezpieczne, stopy zwrotów będą wyższe. Inną możliwością zachęcenia inwestorów do realizowania ryzykownych inwestycji jest uwzględnienie premii za ryzyko, która stanowiłaby równowartość zysków z bezpiecznej inwestycji.

Zwrot na inwestycji

Zwrot na inwestycji