Aktualna wartość pieniężna

1063

Korekta wartości nominalnych zawartych w kosztach historycznych odzwierciedlająca wpływ inflacji na rzeczywistą wartość w aktualnej wartości pieniężnej. Weźmy przykład sprzeda- ży za 7 milionów dolarów składnika aktywów, który został nabyty za 5 milionów dolarów 5 lat temu. Czy zarobiliśmy na tej transakcji przyjmując, że inflacja wynosiła średnio 5% rocznie? Odpowiedź uzyskamy przeliczając historyczny koszt wynoszący 5 milionów dolarów na aktualną wartość pieniężną.

Aktualna wartość pieniężna