Minister skarbu (USA)

1057

Minister skarbu (USA) – Secretary of the Treasury (USA)

Członek gabinetu w rządzie amerykańskim odpowiedzialny za finanse publiczne, pełniący też funkcję ustawodawczą regulującą rynki kapitałowe. Funkcja jest porównywalna do stanowiska ministra finansów (Chancellor of the Exchequer) w Wielkiej Brytanii.

Minister skarbu (USA)