Aktywizm akcjonariuszy

1273

Większa gotowość akcjonariuszy w zakresie egzekwowania swoich praw w dużych korporacjach notowanych na giełdzie. Prawa te obejmują przede wszystkim wyznaczanie odpowiednich przedstawicieli do rad nadzorczych, którzy z kolei będą wymagać od kierownictwa tworzenia większej wartości dla akcjonariuszy. Ponadto, często grupy określonych interesów – np. eko-lobbyści – wykorzystują swój symboliczny udział w przedsię- biorstwie do bronienia na zgromadzeniu wspólników własnych interesów. W razie konieczności akcjonariusze są również gotowi iść do sądu.

Aktywizm akcjonariuszy

Zazwyczaj akcjonariusze okazywali swoje niezadowolenie sprzedając akcje posiadanych spółek, którymi byli rozczarowani. Jednakże występujące obecne trendy większej przejrzystości, potężniejszych inwestorów instytucjonalnych, wyższych standardów ładu korporacyjnego oraz większej odpowiedzialności zarządów, mobilizują akcjonariuszy do asertywności. Patrz też fundusze/akcjonariusze-aktywiści.