Analiza sumy części składowych

1043

Podejście do analizy majątku, które rozpoczyna się od rozłożenia całości wartości firmy na różne rozpoznawalne „części” wartości (np. marka, jednostka, rynek). Typowe podejścia do oceny wartości obejmują wartość bieżącą netto przewidywanych przepływów gotówki. Jakakolwiek różnica pomiędzy sumą części oraz cał- kowitą giełdową wartością spółki może być zidentyfikowana i zakwestionowana. Obniżenie wartości może oznaczać, iż lepiej byłoby dla firmy podzielić działalność, aby zwiększyć wartość. Nadwyżka natomiast może sugerować synergię operacyjną, której trudna do uchwycenia wartość jest często kwestionowana.