Rachunek otwarty

1130

Rachunek otwarty (zasady)

Dostarczanie towarów lub świadczenie usług odbiorcy, który zapłaci za nie później, przy odbiorze faktury. W efekcie powstają należności z tytułu dostaw towarów i usług. Sprzedaż na rachunek otwarty jest równoznaczna z udzieleniem kredytu kupieckiego. Uznaje się ją za domniemaną umowę, zawartą w oparciu o pewien stopień zaufania do odbiorców krajowych i  dającą podstawę do wzajemnych roszczeń co do ilości i jakości dostarczonych towarów. Oferowane warunki są najczęściej standardowe, jak np. „2% 10, netto 30” (co oznacza, że nabywca ma 30 dni na zapłatę, z 2% dyskontem cenowym, jeżeli zapłaci w ciągu 10 dni). Porównaj z  płatnością gotówką przy odbiorze. W  obrocie międzynarodowym sprzedaż na rachunek otwarty ogranicza się do przypadków, w których strony transakcji mogą zaakceptować ryzyko handlowe, kredytowe i walutowe wiążące się z utrzymywaniem stosunków handlowych z innym krajem. W pozostałych przypadkach wykorzystuje się akredytywę dokumentową.