Kondycja finansowa

1160

Jakość sytuacji finansowej osoby lub firmy. Dla osób prywatnych oznacza dobrą pracę, możliwość gromadzenia oszczędności, budowania bogactwa poprzez program inwestycyjny. Dla firm oznacza zdolność do utrzymania się na rynku w warunkach panującej konkurencji. Z kolei to odnosi się do trwałości firmy, jej bezpieczeństwa, wiarygodno- ści i  zdolności generowania zysku. Prawdziwie zdrowa firma może sprostać swoim zobowiązaniom w  wyznaczonych terminach (posiada odpowiednią płynność), utrzymuje właściwy poziom zadłużenia (jest w stanie uniknąć niewypłacalności), wypracowuje wartość dla udziałowców współmierną do poziomu ryzyka. Oczywiście pieniądze to nie wszystko, ale tak jak zdrowie fizyczne są konieczne, żeby żyć.

Kondycja finansowa