Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek

2367

Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek

Wskaźnik finansowy, który przyrównuje zyski operacyjne, a dokładniej zyski przed odsetkami i opodatkowaniem, do kosztów odsetkowych (to nie jest całkowicie to samo; EBIT może obejmować niektóre pozycje nieoperacyjne) w celu zmierzenia zdolności firmy do obsługi długu. Przybliżony poziom wskazuje, że 3:1 jest zadowalającym progiem minimalnym. Wskaźnik nie uwzględnia spłat umownych rat kapitałowych, których brak jest złamaniem umowy tak samo jak niezapłacenie odsetek, nie jest to więc niezawodna miara wypłacalności. Ponieważ jednak spłacanie odsetek na bieżąco jest koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem utrzymania wypłacalności, wskaźnik ten jest pożyteczny. Jest on często liczony razem ze wskaźnikiem zadłużenia do kapitału własnego, bilansowym testem wypłacalności.

Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek