Arytmetyka handlowa

1758

Arytmetyka handlowa

Dość niepochlebne okre- ślenie rachunkowości finansowej używane czasem przez ekonomistów (patrz Joseph Schumpeter History of Economic Analysis [Historia analizy ekonomicznej], s. 156). Choć ekonomia i rachunkowość często działają na tym samym polu, ich punkty widzenia są dość odmienne; patrz ekonomia (oddziaływanie na rachunkowość). Autor tej książki do dziś pamięta jednego ze swoich profesorów ekonomii przedstawiającego rachunkowość jako dyscyplinę „czysto mechaniczną”.

Arytmetyka handlowa